Opublikowano

Baza danych CMDB — czym jest i do czego służy?

Baza danych CMDB to jeden z najważniejszych elementów całej infrastruktury IT w wielu firmach. Jest to zbiór danych, bez którego wiele systemów nie mogłoby po prostu działać. Czym jednak dokładnie jest baza danych CMDB i do czego ona służy?

CMDB — co oznacza ten skrót?

Skrót CMDB oczywiście pochodzi z języka angielskiego i odpowiada słowom Configuration Management Database. Na język polski można to przetłumaczyć jako „Baza danych zarządzania konfiguracją”. Jest to więc specjalny rodzaj bazy danych ITIL, która pełni rolę hurtowni z danymi dla całej firmy lub organizacji. 

W bazie wiedzy CMDB przechowywane są praktycznie wszystkie informacje na temat komponentów, które tworzą infrastrukturę w firmie. Z reguły elementy te są określane z pomocą skróty CI. Skrót ten w języku polskim oznacza elementy konfigurowalne. To jednak nie wszystko. W CMDB znajdziemy nie tylko listę komponentów infrastruktury IT, ale też informacje na temat ich atrybutów oraz relacji pomiędzy nimi. Więcej na temat CMDB można też dowiedzieć się na stronie: https://www.oxari.com/pl/produkt/oxari-cmdb.

Dlaczego baza danych zarządzania konfiguracją jest tak ważna?

Baza danych zarządzania konfiguracją to po prostu jeden z najlepszych sposobów na kontrolowanie całego systemu IT w firmie. Dzięki temu organizacja ma świadomość tego, jakie dokładnie rodzaje sprzętu tworzą jej cały system, z jakich typów oprogramowania korzysta i wiele więcej. 

Wśród informacji, które zapewnia baza danych CMDB trzeba wyróżnić też te na temat sposobów wykorzystania licencji na oprogramowanie obecne w firmie, czy też informacje na temat wersji tych programów. 

Jaką rolę CMDB odgrywa w monitorowaniu infrastruktury IT?

CMDB to jeden z najczęstszych sposobów na skuteczne monitorowanie infrastruktury IT. Aby jednak mogło odgrywać w tym ważną rolę, konieczne jest regularne aktualizowanie tej bazy danych, co bywa czasochłonne, a do tego kosztowne. Przy dobrym prowadzeniu baza danych CMDB to jednak sposób na kontrolowanie całej infrastruktury IT, tego jakie licencje wykupiła firma, ile ich jest, a także kiedy wygasają.