Asus ROG Zenith Extreme Cooling Kit 990MC06Y0-M0UAY0)

35,00

Opis

ROG ZENITH EXTREME COOLING KIT
ASUS
sony a6000, mk345, , g50 70 lenovo, real me 7, , polskie filmy rozrywkowe, pionner vsx
yyyyy