Regulations

 1. This Regulation applies to the principles and conditions for the provision of computer services and repair by Dataon Poland Sp. o.o. with its registered office in Warsaw, ul. Kaleńska 5 (hereinafter PCEXPERTS).
 2. PCEXPERTS Service provides services to individuals and private companies (hereinafter referred to as customers).
 3. PCEXPERTS subjectively is obliged to charge VAT, therefore, all the amounts are subject to 23% VAT.
 4. PCEXPERTS treats the client as the sole owner of the equipment provided, on the basis of Art. 339 in conjunction. Article. 341 of the Civil Code, unless the customer explicitly states that it does not own the equipment.
 5. Reverse acceptance of the equipment to the site is the basic document entitling them to receive the equipment. In case of loss of the above document equipment can be collected upon presentation of an identity document.
 6. PCEXPERTS is committed to the protection of personal data and to respect trade secrets concerning cooperation with the Customer.
 7. PCEXPERTS not responsible for the data and software, and effects of its loss and latent defects and physical supplied data carrier and / or hardware (eg. Defective disk structure, the external factors affecting data integrity).
 8. Za akcesoria pozostawione w sprzęcie komputerowym, a nie zgłoszone w momencie oddawania sprzętu do naprawy PCEXPERTS nie odpowiada.
 9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną za posiadane nielicencjonowane oprogramowanie oraz wszelkie dane przekazane łącznie ze sprzętem komputerowym wraz z dołączonymi nośnikami.
 10. Klient oświadcza, że jest świadomy, iż każda ingerencja w sprzęt komputerowy (z wykluczeniem instalacji systemów i oprogramowania) lub diagnoza może spowodować utratę gwarancji producenta.
 11. PCEXPERTS reserves the right to withdraw from the execution of repair due to the unavailability of the relevant market for spare parts or other causes beyond the control of the service PCEXPERTS.
 12. Nienaprawiony equipment may have symptoms other than at the time of device PCEXPERTS. This is due to the use of existing technologies and methods of their regeneration, particularly in the case of repairs BGA, where the plates during repairs must be subjected to very high temperatures. Similarly it is the mechanical computer cases - particularly moving parts, the type of hinge - where the removal of housing may reveal the size of damage. PCEXPERTS not responsible for the deterioration of the information carrier as a result of measures taken remedial treatments.
 13. Installing the software is only possible with the use of exclusive and legitimate license provided by the Employer.
 14. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania usługi przez PCEXPERTS oraz w celach statystycznych i archiwalnych.
 15. Klient oświadcza, iż został poinformowany o fakcie, że administratorem danych osobowych jest PCEXPERTS, że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne.
 16. When put into service the equipment is tampered with (eg. The earlier repair service, traces of water damage and corrosion, traces of fall, independent attempts to repair, or any other interference or violation of the structure) PCEXPERTS reserves the right to increments of charge or conditions change, extension or refuse to repair (after informing the Purchaser) - in the case of refusal to repair one of the parties, the Purchaser is obliged to cover the costs of diagnosis.
 17. PCEXPERTS informuje, iż sprawność użytkowa oraz stan wizualny sprzętu dostarczonego do naprawy może ulec pogorszeniu w wyniku wykonywanych czynności diagnostycznych i napraw (np. ukryte pęknięcia obudowy ujawniające się dopiero w trakcie naprawy, przetarte przewody, tasiemki itp.), co wynika z wad ukrytych, ujawniających się dopiero w momencie podejmowania ww. czynności. PCEXPERTS nie ma na to wpływu i nie ponosi za to odpowiedzialności, a ewentualne koszty naprawy tych wad pokrywa Zamawiający.
 18. In case of failure to collect the equipment within 14 days from the date of informing the customer about the possibility of receiving equipment, storage fee is charged at the rate of 5 zł. Gross day, which must be paid by the Employer. The fee is also charged as a result of inability to inform the customer about the possibility of receiving, because of a fault (eg. Bad given phone number, or not desired phone, no contact e-mail, etc.).
 19. If the equipment is not received from PCEXPERTS within 3 months from the date of informing the customer about the take - equipment will be handed over for recycling.
 20. PCEXPERTS gwarantuje sprawne wykonanie usług wymienionych w potwierdzeniu wydania sprzętu z serwisu zgodnie z podanym okresem gwarancji (3 miesiące dla większości napraw i usług oraz 12 lub 24 miesiące w przypadku napraw komputerów z wymianą podzespołów na nowe) licząc od daty wykonania usługi.

Warranty

Gwarancją nie są objęte:

 • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz wywołane nimi skutki
 • uszkodzenia powstałe na skutek napraw, przeróbek dokonywanych przez Klienta, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania sprzętu,
 • uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych (zalanie, pożar, powódź itp.),
 • materiały eksploatacyjne (a także ich wymiana), kable podłączeniowe,
 • konserwacja przewidziana w instrukcji obsługi sprzętu, zabrudzenia,
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania,
 • Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie zakres wykonywanych usług naprawczych oraz elementy użyte do danej naprawy. Nie obejmuje innych usterek powstałych w trakcie trwania okresu gwarancyjnego na daną usługę lub element.
 • W przypadku naruszenia plomb gwarancyjnych, serwis zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji reklamacji,
 • PCEXPERTS zastrzega sobie od 7 do 21 dni roboczych na realizację reklamacji. Czas realizacji reklamacji naliczany jest od dnia dostarczenia sprzętu do PCEXPERTS, lub w przypadku wysyłki – w następnym dniu roboczym po jej nadaniu,
 • Okres gwarancji przedłuża się odpowiednio o czas naprawy gwarancyjnej.